x

  Serwis komputerowy

  Kompleksowa obsługa informatyczna firm i instytucji, outsourcing informatyczny.
  "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my" - Henry Ford, 1923 r.

  Na czym polega outsourcing

  Outsourcing (ang. outside resource using) - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Zwykle dotyczy to zadań pomocniczych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu. Najczęstszą przyczyną wprowadzania praktyk outsourcingowych jest chęć obniżenia kosztów.

  Nasza firma specjalizuje się w usłudze outsourcingu informatycznego w segmencie rynku małych i średnich przedsiębiorstw.

  W ramach outsourcingu informatycznego świadczymy usługi dostosowane do profilu działalności klienta. Są to między innymi:

  1. Bieżąca obsługa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznych, w celu utrzymania systemów w stałej gotowości do pracy: administrację sieciami komputerowymi:
   • instalacja oprogramowania
   • konfiguracja sprzętu komputerowego
   • rozwiązywanie sytuacji awaryjnych
  2. Nadzorowanie systemu informatycznego polegające na:
   • obserwacji pracy systemu informatycznego i teleinformatycznego w celu zapobiegania awariom
   • zabezpieczania danych zawartych w systemach komputerowych klienta przed ich utratą i dostępem osób nieuprawnionych
   • optymalizację pracy systemów informatycznych klienta
  3. Wsparcie techniczne w zakresie:
   • użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych
   • udzielania użytkownikom konsultacji i prowadzenia szkoleń
  4. Usługi doradcze, polegające na:
   • wykonywanie audytów i inwentaryzacji oprogramowania
   • modernizacji systemów informatycznych oraz ocena ekonomiczna oferowanych rozwiązań
   • przygotowywaniu opinii technicznych


  Korzyści z zastosowania outsourcingu w firmie

  Ze względu na dynamiczny rozwój informatyki, jeden człowiek nie jest w stanie zdobywać na bieżąco specjalistycznej wiedzy na wszystkich jej płaszczyznach. Nasza firma zatrudnia specjalistów w każdej z dziedzin informatyki, którzy bez przerwy doskonalą swoje umiejętności i na bieżąco śledzą wydarzenia na rynku informatycznym.

  Uwolnienie zasobów ludzkich wewnątrz firmy, które pozwoli organizacji skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, zwiększa wydajność. Redukcja kosztów, firma nie musi inwestować w pracowników oraz w technologię powoduje prostszy dostęp no najnowszych technologii informatycznych, specjalista skierowany do współpracy z firmą korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej.

  Etapy wdrażania usługi outsourcingu w firmie

  1. Analiza istniejącej infrastruktury informatycznej firmy:
   • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w firmie
   • Audyt oprogramowania będącego w posiadaniu firmy
   • Przegląd infrastruktury sieciowej
   • Analiza procesów informatycznych zachodzących w firmie
  2. Modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej mająca na celu wzrost jakości pracy oraz redukcję kosztów firmy:
   • Modernizacja sprzętu i oprogramowania
   • Modernizacja infrastruktury sieciowej
   • Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych
   • Bieżąca administracja infrastrukturą informatyczną firmy, reagowanie na powstałe awarie oraz utrudnienia w pracy.


  Sposoby współpracy

  Interwencje serwisowe - w przypadku zgłoszenia awarii, pracownik firmy przyjeżdża na miejsce awarii i usuwa ją. W tym trybie gwarantowane są dłuższe czasy reakcji oraz wzrasta czas na usunięcie awarii.
  Umowa serwisowa - w tym trybie podpisywana jest umowa pomiędzy klientem a naszą firmą. Uzgadnia się liczbę godzin ryczałtowych, stawki oraz czasy reakcji. Uzgodnienia tworzone są pod indywidualne potrzeby klientów. Do takich umów desygnuje się również stałych serwisantów. Umowa taka gwarantuje nieprzerwaną opiekę nad powierzonym sprzętem, a zarazem daje pewność stałych kosztów miesięcznych związanych z opieką techniczną nad sprzętem komputerowym.

  K&M SKLEP KOMPUTEROWY

  ul. Hetmańska 3K (pasaż handlowy)

  telefon 55 235 53 2355 233 29 08
  fax: 55 235 26 95

  e-mail: 
  dział handlowy: info@kim.elblag.pl
  serwis: Serwis@kim.elblag.pl

  do góry strony